Skridskobild
Växla bild   
Upptaktsträff med årsmöte 20 november i Uppsala
Äntligen har de första skridskotagen tagits i Hälsingland och i Jämtland. Dags att se över utrustningen och planera in årets upptaktsträff i kalendern.  Läs mer...
Ändrat e-postadress?
All korrespondens med medlemmarna sker via e-post för att minska kostnader och miljöpåverkan. Därför är det av yttersta vikt att du alltid ser till att meddela oss när du byter ...  Läs mer...
Swish, swish, swish! Vi tar Swish!
Allt fler använder Swish och för att förenkla hanteringarna av våra medlemsavgifter har klubben skaffat ett Swish-konto.  Läs mer...
Nya medlemmar bjuds in till Välkommendagen 26 november
Alla nya medlemmar i Östhammars Skrinnare ska deltaga i "Välkommendagen", vars innehåll beskrivs under Utbildningsfliken ovan. Kursen genomförs i Dannemora-Österbybruk mellan 09.00 - 15:00 den 26 november.Dagen inleds med teoretisk ...  Läs mer...
Logotyp

Välkommen till Östhammars Skrinnare

Vårt hemvist är i Uppland och Roslagen. Skridskopremiären går ofta på den klassiska Tämnarens sötis i november och sortin sker ibland på saltisar utanför Gräsö i april.

”Skrinnarna” är en förening för skridskoåkare som har som mål att, förmedla isinformation från vårt åkområde, arrangera gemensamma turer och utbilda medlemmarna så att de ska kunna genomföra egna turer i mindre grupper på ett säkert och trevligt sätt.

Genom medlemskapet i Skridskonätet får våra medlemmar tillgång till andra klubbars is och färdrapporter från hela Sverige.

För att bli medlem i Skrinnarna måste man genomgå en grundkurs som kallas för Välkommenprogramet. Mer om den finns att läsa under ”Utbildning” under menyn Om Skrinnarna ovan.

Senaste Isobservationerna

Skridskobild